Fundusze Europejskie

Misja

Absolwent naszej placówki:

 • potrafi umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce
 • potrafi obcować w środowisku przyrodniczym
 • jest wrażliwy na sztukę
 • jest twórczy
 • zna tradycję regionu
 • jest otwarty na problemy innych
 • jest prawdomówny
 • jest komunikatywny
 • jest dobrze rozwinięty fizycznie
 • jest samodzielny

Wizja Przedszkola nr 3 w Oleśnicy wypracowana w ramach WDN

Jesteśmy przedszkolem, które przygotowuje dziecko do:

 • podjęcia nauki w szkole
 • rozwiązywania problemów
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Wartości preferowane:

 • radosne, zdrowe dziecko
 • humanizm, zdrowie, miłość, prawda, dobro, piękno
do góry