Fundusze Europejskie

Priorytety pracy

Priorytety pracy wychowawczo – dydaktycznej

  • Realizacja innowacji pedagogicznej „Edukacja matematyczna przedszkolaków wg programu autorskiego prof. Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej”
  • Wprowadzanie liter „Metodą Dobrego Startu”
  • Ekologia i wychowanie prozdrowotne
  • Wychowanie regionalne i europejskie
  • Rozwijanie tężyzny fizycznej poprzez metodę „Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne, elementy Klanzy, metody C. Orffa i R. Labana
  • Edukacja teatralna
  • Nauka tańców ludowych i regionalnych
  • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i zainteresowań plastycznych
  • Współpraca z rodzicami
do góry