Fundusze Europejskie

Program nauczania

Przedszkole nasze pracuje w oparciu o program edukacji przedszkolnej „Jutro idę do szkoły” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto realizujemy programy opracowane samodzielnie przez nauczycielki pracujące w naszym przedszkolu: 

„Program adaptacyjny dziecka 3-letniego do przedszkola”

- opracowany przez dyrektora przedszkola mgr Elżbietę Kokot. Program pozwala złagodzić ból rozstania, zmniejszyć do minimum dziecięcy dramat, przygotować 3 - latki do uczestnictwa w życiu przedszkolnym.

„Przedszkolak w Unii Europejskiej” 

- opracowany przez nauczycielkę mgr Małgorzatę Grzybowską. Jest to program edukacji europejskiej, który przyczynia się do przybliżenia podstawowych pojęć związanych z Unią Europejską, zacieśnienia związków kulturowych, obyczajowych. Program „Przedszkolak w Unii Europejskiej” umożliwia nauczenie dziecka szacunku i otwarcia na różnorodne potrzeby społeczności i kultury zjednoczonych krajów poprzez przybliżenie mu wiadomości o rodzinie, miejscowości, regionie, Polsce, Europie.

Program dotyczący profilaktyki uzależnień 

„Przedszkolak rozróżnia dobro i zło” - opracowany przez nauczycielkę mgr Grażynę Maliszkiewicz. Praca z dziećmi ukierunkowana jest przede wszystkim na temat bezpiecznych zachowań w kontaktach z nieznajomymi i uświadomienie maluchom, jak ważne jest życie bez nałogów.

Program promocji zdrowia

„Zdrowy przedszkolak” ma na celu kształtowanie nawyków i sposobów zachowania dzieci służących ich zdrowiu. Autorkami programu są: Grażyna Gajewska, Małgorzata Stempin-Leszczyna i Halina Lisowska. Styl życia dziecka, zależy przede wszystkim od stylu życia jego rodziny. Kształtują się one najłatwiej w sposób spontaniczny, dzięki własnemu doświadczeniu dziecka, kiedy obserwuje ono w otaczającym środowisku przykłady zdrowych zachowań i żyje w zdrowych warunkach.

do góry