Fundusze Europejskie

Plan dnia

6:00 - 8:00

 • Zabawy swobodne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, gry i zabawy w kącikach zainteresowań.
 • Praca indywidualna lub w małych grupach.
 • Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.
 • Czynności higieniczne - czynności samoobsługowe.

8:00 - 9:00

 • Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.
 • Czynności porządkowo- higieniczne.
 • Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.

9:00 - 10:00

 • Zajęcia dydaktyczne -realizowane z całą grupą wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

10:00 - 11:30

 • Spacery i wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe.
 • Czynności porządkowe i higieniczne.

11:30 - 12:00

 • Obiad.

12:00 - 14:00

 • Dzieci 3-4 letnie
  Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięciej czytanej przez nauczycielke lub z nagrań.
 • Dzieci 5 letnie
  Zabawy swobodne, dydaktyczne organizowane w sali lub w ogrodzie, udział w zajęciach dodatkowych, praca indywidualna.

14:00 - 15:00

 • Czynności higieniczne i samoobsługowe - wdrażanie do samodzielnego ubierania się.
 • Podwieczorek - doskonalenie nawyków i czynności higienicznych.
 • Zabawy ruchowe.

15:00 - 17:00

 • Zabawy edukacyjne i wychowawcze, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, organizowane przez nauczyciela oraz podejmowanie z inicjatywy dzieci.
 • Zabawy swobodne według zainteresowań.
 • Praca indywidualna lub w małych grupach.

.

 

do góry