Fundusze Europejskie

Bezpieczny Dolnoślązak

Projekt „Bezpieczny Dolnoślązak”

Logo Bezpieczny DolnoślązakJest to inicjatywa ukierunkowana na edukację dla bezpieczeństwa poprzez :

  • nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętność współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
  • wsparcie szkół w projektowaniu działań ćwiczeń -mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań

Realizacja programu pozwoli uczniom dolnośląskich szkół z różnych poziomów edukacyjnych, nabyć i utrwalić praktyczne umiejętności w zakresie  bezpiecznego zachowania, wykorzystania ich w sytuacjach życia codziennego  (w tym w sytuacjach zagrożenia) oraz w działaniach przy współpracy z różnego rodzaju służbami i organizacjami.

do góry