Fundusze Europejskie
Strona główna/O przedszkolu/Projekty edukacyjne/Projekt "Oleśnickie Bystrzaki"

Projekt "Oleśnickie Bystrzaki"

Oleśnickie Bystrzaki

 Projekt pn. „Oleśnickie Bystrzaki - rozwój oferty edukacyjnej przedszkoli publicznych w Oleśnicy”, realizowany jest w terminie od 29.03.2024 r. do 30.06.2026 r. ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.08.01 Dostęp do edukacji.

Wartość całkowita projektu: 2 076 865,32 PLN

Wartość dofinansowania:  1 639 925,32PLN

Projekt będzie realizowany na rzecz placówek przedszkolnych: Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 4, Przedszkole Nr 6. W projekcie weźmie  udział łącznie 740 dzieci (380K i 360M) i 67 nauczycieli (65K i 2M). 

Głównym celem jest zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji i edukacji włączającej, przy wykorzystaniu nowoczesnych form edukacji, dostosowanych do rozwijającego się świata cyfrowego i zagrożeń klimatycznych, pomocy dydaktycznych oraz sprawdzonych i nastawionych na kreatywność dzieci metod i form pracy. Takie podejście wpłynie na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności społeczno - emocjonalnych dzieci, będzie kształtowało ich umiejętności przyszłości, umiejętności cyfrowe i zielone kompetencje. Równorzędnym celem jest wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności kadry pedagogicznej przedszkoli, z uwzględnieniem edukacji włączającej oraz zielonych i cyfrowych kompetencji tak, aby placówki mogły dostosować ofertę edukacyjną do współczesnego rynku pracy, zmieniających się trendów społecznych, postępującego rozwoju cyfrowego we wszystkich dziedzinach życia oraz globalnych wyzwań ekologicznych.

Zaplanowano następujące formy wsparcia: rozwój umiejętności kluczowych oraz społeczno-emocjonalnych, rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań dzieci poza edukacją formalną, wsparcie zdrowia psychicznego, wsparcie dzieci z potrzebami o kształceniu specjalnym, działania z zakresu edukacji ekologicznej i rozwijania kompetencji zielonych, jako wstęp do działań z zakresu edukacji klimatycznej, działania na rzecz budowania i wzmacniania wśród dzieci i nauczycieli umiejętności STEM/STEAM, zakup wyposażenia i/lub doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, kursy, studia podyplomowe i inne formy wsparcia, w szczególności rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej, modernizacja pomieszczeń przedszkolnych do potrzeb realizacji procesu dydaktycznego.

W wyniku realizacji projektu: 

- u 592 dzieci nastąpi wzmocnienie kompetencji kluczowych i umiejętności społecznych, co przygotuje je do rozpoczęcia edukacji w szkole,

- 67 nauczycieli wzmocni swoje kompetencje zawodowe w obszarze cyfrowym i ekologii oraz wyposażonych zostanie w nowoczesne narzędzia i metody wsparcia i rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

#Fundusze UE #Fundusze Europejskie

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2024-05-21 Regulamin i dokumenty do rekrutacji.pdf
ilość pobrań: 28
Regulamin i dokumenty do rekrutacji.pdf 20.15MB zobacz
xlsx 2024-06-05 Harmonogram form wsparcia- czerwiec 2024..xlsx
ilość pobrań: 6
Harmonogram form wsparcia- czerwiec 2024..xlsx 11.22KB -
do góry